ON - LINE PORADENSTVO

Využívanie elektronických prostriedkov je jednoduché, rýchle a ekonomicky výhodné, preto Vám ponúkame širokú škálu možností, ako Vám čo najefektívnejšie poskytovať právne služby.

Telefonické právne služby
Pre svojich klientov poskytujeme aj služby právneho poradenstva prostredníctvom nášho call centra, ktoré je klientom k dispozícii non–stop. Po uzatvorení zmluvy o poskytovaní právnych služieb získate časovo neobmedzený prístup do call centra právneho poradenstva.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie o tomto produkte nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla 02/ 2129 2046.
Videohovorové právne služby
Pre svojich klientov poskytujeme aj služby právneho poradenstva prostredníctvom videohovorov na základe uzavretej zmluvy o poskytovaní právnych služieb.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie o tomto produkte nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla 02/ 2129 2046.

E-mailové právne služby
Opíšte nám čo najpresnejšie skutkový stav a požiadavku v čom Vám môžeme pomôcť. Po doručení Vášho e-mailu Vám obratom pošleme cenovú ponuku za vypracovanie analýzy, podania, zmluvy či podkladov k obchodnej spoločnosti a termín nášho odovzdania. V prípade Vášho súhlasu s našou ponukou začíname hneď po uhradení stanovenej ceny pracovať na objednávke, aby sme Vám ju v stanovenej lehote doručili.

Naša e-mailová adresa je:

V prípade záujmu môžete použiť aj naše prednastavené e-mailové formuláre.

Mal by som záujem o Vašu ponuku v súvislosti s vypracovaním:

Predmet zmluvy:
Zmluvné strany:
Skutkový stav:
Vaše stanovisko:
Sledovaný cieľ:
Predmet podnikania:
Skutkový stav:
Vaša požiadavka:
Vaša Požiadavka:
Osobitná poznámka: Váš e-mail: Vpíšte piaty deň v týždni (malými písmenami):Overenie:

Napíšte nám

V prípade, ak máte záujem o bližšie informácie alebo nám chcete zaslať Vaše námety či pripomienky napíšte nám na e-mailovú adresu: